इ. ११ वी प्रवेश प्रक्रिया वेळापत्रक ( २०२१-२०२२ )

ना. अ. दे. टोपीवाला ज्युनि.  कॉलेज. मालवण

कागदपत्रे –

१) S.S.C. गुणपत्रक ( मुळ प्रत + झेरॉक्स )

२) शाळा सोडल्याचा दाखला ( मूळ प्रत + झेरॉक्स )

3) आधार कार्ड झेरॉक्स

४) बँक पासबुक झेरॉक्स

५) जात प्रमाणपत्राची झेरॉक्स

६) दारिद्र रेषेखालील असल्यास रेशन कार्ड झेरॉक्स

इ. ११ वी प्रवेश प्रक्रिया वेळापत्रक ( २०२१-२०२२ )

प्रवेश क्षमता

कला शाखा

८० विद्यार्थी

वाणिज्य शाखा

८० विद्यार्थी  

विज्ञान शाखा

८० विद्यार्थी

 
व्यवसाय अभ्यासक्रम अकाउंटिंग

४० विद्यार्थी

 

मार्केटिंग

४० विद्यार्थी

  बँकिंग इन्शुरन्स

४० विद्यार्थी